Zhao Ben-Shan

Zhao Ben-Shan

Connections (9)

Year Production Zhao Ben-Shan Chang Chen
2013 The Grandmaster Ding Lianshan
Yi Xian Tian/Razor
Year Production Zhao Ben-Shan Cung Le
2013 The Grandmaster Ding Lianshan
Tiexieqi
Year Production Zhao Ben-Shan Elvis Tsui
2013 The Grandmaster Ding Lianshan
Xiong Weiyuan
Year Production Zhao Ben-Shan Song Hye-Kyo
2013 The Grandmaster Ding Lianshan
Zhang Yongcheng
Year Production Zhao Ben-Shan Tony Leung Chiu-Wai
2013 The Grandmaster Ding Lianshan
Ip Man
Year Production Zhao Ben-Shan Wong Hing-Cheung
2013 The Grandmaster Ding Lianshan
Gong Yutian
Year Production Zhao Ben-Shan Yuen Woo-Ping
2013 The Grandmaster Ding Lianshan
Chan Wah-shun (Chen Huashun)
Year Production Zhao Ben-Shan Zhang Ziyi
2013 The Grandmaster Ding Lianshan
Gong Ruomei/Gong Er

Filmography (1):

The Grandmaster The Grandmaster (2013)
Ding Lianshan
BUY