Wong Hing-Cheung

Wong Hing-Cheung

Connections (9)

Year Production Wong Hing-Cheung Chang Chen
2013 The Grandmaster Gong Yutian
Yi Xian Tian/Razor
Year Production Wong Hing-Cheung Cung Le
2013 The Grandmaster Gong Yutian
Tiexieqi
Year Production Wong Hing-Cheung Elvis Tsui
2013 The Grandmaster Gong Yutian
Xiong Weiyuan
Year Production Wong Hing-Cheung Song Hye-Kyo
2013 The Grandmaster Gong Yutian
Zhang Yongcheng
Year Production Wong Hing-Cheung Yuen Woo-Ping
2013 The Grandmaster Gong Yutian
Chan Wah-shun (Chen Huashun)
Year Production Wong Hing-Cheung Zhang Ziyi
2013 The Grandmaster Gong Yutian
Gong Ruomei/Gong Er
Year Production Wong Hing-Cheung Zhao Ben-Shan
2013 The Grandmaster Gong Yutian
Ding Lianshan

Filmography (1):

The Grandmaster The Grandmaster (2013)
Gong Yutian
BUY