Mio min Mio (1987)

Mio min Mio

Connections in other movies (36)

Year Production Christian Bale Lena Endre
1987 Mio min Mio Benke, Jum-Jum
Mrs. Lundin (voice)
Year Production Christian Bale Nick Pickard
1987 Mio min Mio Benke, Jum-Jum
Mio / Bosse
Year Production Christian Bale Susannah York
1987 Mio min Mio Benke, Jum-Jum
The Weaver Woman
Year Production Christian Bale Tomas Bolme
1987 Mio min Mio Benke, Jum-Jum
The King (voice)
Year Production Christopher Lee Lena Endre
1987 Mio min Mio Kato
Mrs. Lundin (voice)
Year Production Gunilla Nyroos Lena Endre
1987 Mio min Mio Aunt Edna
Mrs. Lundin (voice)
Year Production Gunilla Nyroos Tomas Bolme
1987 Mio min Mio Aunt Edna
The King (voice)
Year Production Nick Pickard Lena Endre
1987 Mio min Mio Mio / Bosse
Mrs. Lundin (voice)
Year Production Susannah York Lena Endre
1987 Mio min Mio The Weaver Woman
Mrs. Lundin (voice)
Year Production Sverre Anker Ousdal Lena Endre
1987 Mio min Mio The Swordmaker
Mrs. Lundin (voice)
Year Production Timothy Bottoms Lena Endre
1987 Mio min Mio The King
Mrs. Lundin (voice)
Year Production Tomas Bolme Lena Endre
1987 Mio min Mio The King (voice)
Mrs. Lundin (voice)
Year Production Susannah York Nick Pickard
1987 Mio min Mio The Weaver Woman
Mio / Bosse
Year Production Nick Pickard Tomas Bolme
1987 Mio min Mio Mio / Bosse
The King (voice)
Year Production Susannah York Tomas Bolme
1987 Mio min Mio The Weaver Woman
The King (voice)
Year Production Sverre Anker Ousdal Tomas Bolme
1987 Mio min Mio The Swordmaker
The King (voice)

Cast (9):

Christian Bale Christian Bale
Benke, Jum-Jum
Christopher Lee Christopher Lee
Kato
Gunilla Nyroos Gunilla Nyroos
Aunt Edna
Lena Endre Lena Endre
Mrs. Lundin (voice)
Nick Pickard Nick Pickard
Mio / Bosse
Susannah York Susannah York
The Weaver Woman
Sverre Anker Ousdal Sverre Anker Ousdal
The Swordmaker
Timothy Bottoms Timothy Bottoms
The King
Tomas Bolme Tomas Bolme
The King (voice)