Ian Renwick

Ian Renwick

Connections (10)

Year Production Ian Renwick Anthony Wong Chau-Sang
2006 The Painted Veil Geoffrey Denison (as Ian Rennick)
Colonel Yu
Year Production Ian Renwick Diana Rigg
2006 The Painted Veil Geoffrey Denison (as Ian Rennick)
Mother Superior
Year Production Ian Renwick Edward Norton
2006 The Painted Veil Geoffrey Denison (as Ian Rennick)
Walter Fane
Year Production Ian Renwick Juliet Howland
2006 The Painted Veil Geoffrey Denison (as Ian Rennick)
Dorothy Townsend
Year Production Ian Renwick Liev Schreiber
2006 The Painted Veil Geoffrey Denison (as Ian Rennick)
Charlie Townsend
Year Production Ian Renwick Lorraine Laurence
2006 The Painted Veil Geoffrey Denison (as Ian Rennick)
Sister Maryse
Year Production Ian Renwick Marie-Laure Descoureaux
2006 The Painted Veil Geoffrey Denison (as Ian Rennick)
Sister St. Joseph
Year Production Ian Renwick Naomi Watts
2006 The Painted Veil Geoffrey Denison (as Ian Rennick)
Kitty Fane
Year Production Ian Renwick Toby Jones
2006 The Painted Veil Geoffrey Denison (as Ian Rennick)
Waddington
Year Production Ian Renwick Zoe Telford
2006 The Painted Veil Geoffrey Denison (as Ian Rennick)
Leona

Filmography (1):

The Painted Veil The Painted Veil (2006)
Geoffrey Denison (as Ian Rennick)
BUY