John Murphy

John Murphy

Connections (17)

Year Production John Murphy Abbe Holmes
1981 Roadgames Benny Balls
Honeymoon Woman
Year Production John Murphy Alan Hopgood
1981 Roadgames Benny Balls
Lester
Year Production John Murphy Angelica La Bozzetta
1981 Roadgames Benny Balls
Young Hitchhiker
Year Production John Murphy Bill Stacey
1981 Roadgames Benny Balls
Captain Carefu
Year Production John Murphy Carole-Ann Aylett
1981 Roadgames Benny Balls
Cleaning Lady
Year Production John Murphy Colin Vancao
1981 Roadgames Benny Balls
Fred Frugal
Year Production John Murphy Ed Turley
1981 Roadgames Benny Balls
Roadhouse Proprietor
Year Production John Murphy Grant Page
1981 Roadgames Benny Balls
Smith or Jones
Year Production John Murphy Jamie Lee Curtis
1981 Roadgames Benny Balls
Pamela 'Hitch' Rushworth
Year Production John Murphy Marion Edward
1981 Roadgames Benny Balls
Madeleine 'Frita' Day
Year Production John Murphy Paul Harris
1981 Roadgames Benny Balls
Frugal Son
Year Production John Murphy Robert Thompson
1981 Roadgames Benny Balls
Sneezy Rider
Year Production John Murphy Rochelle Harris
1981 Roadgames Benny Balls
Frugal Daughter
Year Production John Murphy Stacy Keach
1981 Roadgames Benny Balls
Patrick 'Pat' Quid
Year Production John Murphy Steve Millichamp
1981 Roadgames Benny Balls
Policeman 'Costello'
Year Production John Murphy Thaddeus Smith
1981 Roadgames Benny Balls
Policeman 'Abbott'
Year Production John Murphy Tony Bishop
1981 Roadgames Benny Balls
Honeymoon Man

Filmography (1):

Roadgames Roadgames (1981)
Benny Balls
BUY